Konkurs plastyczny „Twoje miasto” 2017

1.Cele konkursu:
• prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej,
• poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik malarskich,
• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
• promocja swojego miasta
2. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6 do 13 lat, uczniowie szkół podstawowych lub uczestnicy Klubów Kultury.
3. Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej płaskiej, której inspiracją jest miasto.

 

4. Techniki dozwolone:
• grafika
• rysunek
• malarstwo
• mieszane
• do wykonania pracy nie używamy waty, plasteliny oraz bibuły
• prace należy wykonać wyłącznie w formacie A3
5. Prace należy dostarczyć do Klubu Kultury Przegorzały, Kraków ul. Kamedulska 70, do dnia 7 listopada 2017, do godziny 18:00.
6. W konkursie nie mogą brać udział prace już wcześniej prezentowane.
7. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę zwierającą imię, nazwisko, wiek uczestnika nazwę i adres instytucji, imię i nazwisko opiekuna, telefon, adres mailowy.
8. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie.
9. Prace oceniane będą oddzielnie w kategoriach:
• klasa 0 -I (wiek 6 -7 lat)
• klasa II -III (wiek 8-10 lat)
• klasa IV- VI (wiek 11 – 13 lat)
10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.
11. Prace oceni komisja i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.
12. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. O dokładnej dacie i godzinie opiekunowie i instruktorzy zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
14. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury Przegorzały wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród przez Klub Kultury Przegorzały w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie klubu kultury, na portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).