Wnoszenie opłat i rezygnacja

Klub Kultury Przegorzały prowadzony jest przez Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury.

Opłata za zajęcia obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika w miesiącu. Reguła ta nie dotyczy jedynie zajęć opłacanych godzinowo ( pianino, gitara, logopeda, studio wokalne). W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane. W wyjątkowych okolicznościach, gdy uczestnik opuści większą ilość zajęć (nie mniej niż trzy kolejne tygodnie), Dyrektor CK „Dworek Białoprądnicki” może obniżyć lub anulować opłaty za zajęcia na podstawie wcześniejszej, pisemnej prośby.

Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca/ kwartału, gotówką – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem.

Faktury wystawiane są do trzech miesięcy po wniesieniu opłaty.

Dane do przelewu:
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867
W tytule przelewu prosimy umieścić: przegorzały/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/kwartał lub miesiąc

Kwartalna opłata za zajęcia Małej Akademii Plastycznej obowiązuje bez względu na ilość zajęć wypadających w kwartale lub wykorzystanych przez uczestnika.

Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego.