Wnoszenie opłat i rezygnacja

Klub Kultury Przegorzały prowadzony jest przez Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury.

Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika w miesiącu. W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane. W wyjątkowych okolicznościach, gdy uczestnik opuści większą ilość zajęć (nie mniej niż trzy kolejne tygodnie), Dyrektor CK „Dworek Białoprądnicki” może obniżyć lub anulować opłaty za zajęcia na podstawie wcześniejszej, pisemnej prośby.

Kwartalna opłata za zajęcia Małej Akademii Plastycznej obowiązuje bez względu na ilość zajęć wypadających w kwartale lub wykorzystanych przez uczestnika.

Opłata za zajęcia indywidualne (pianino, skrzypce, gitara, logopeda, studio wokalne) w wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika jest przenoszona na kolejne miesiące, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności instruktorowi.

Wpłat należy dokonać z góry, do 5 dnia każdego miesiąca/ kwartału, gotówką – w godzinach otwarcia klubu lub przelewem.

Faktury wystawiane są do trzech miesięcy po wniesieniu opłaty.

Dane do przelewu:
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków
Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867
W tytule przelewu prosimy umieścić: przegorzały/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/kwartał lub miesiąc

 

Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego miesiąca kalendarzowego.