Dla tych, co mają malutkie dzieci

Strefa rodzica – Od grzechotki do orkiestry
We wtorki w godzinach 10:30 -11:30 (co drugi wtorek) 
Zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą Gordona zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Prowadzenie Marzena Michalczewska
Zajęcia finansowane przez Gminę Kraków, koszt 1 zł

Najbliższe spotkania: 1, 6 i 20 marca
(Nie obowiązują zapisy)

 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Strefa Rodzica – spotkania
W czwartki w godzinach 10:30 -11:30

Zapraszamy rodziców małych dzieci na spotkania w Stefie Rodzica.  Strefa Rodzica to spotkania dla rodziców małych dzieci propagujące wspólne spędzanie czasu, uczące twórczego podejścia do zabawy i sprzyjające rozwojowi umiejętności interpersonalnych. Program Strefy Rodzica

Zajęcia finansowane przez Gminę Kraków, koszt 1 zł
(Nie obowiązują zapisy)


img_0879

STORYTIME, SONGS&RHYMES
Zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku dla dzieci od ok. 1 roku do 5 lat skierowane do dzieci i opiekunów, którzy też będą się uczyć wraz z dzieckiem. W programie zajęć zabawy ruchowe, angielskie rymowanki i piosenki po angielsku. Dużo ruchu i zabaw doskonalących rozumienie słów, szeroki wachlarz gier zachęcających do mówienia i śpiewania. Autorski program oparty na kanadyjskim kanonie Mother Goose Club / Nursery Rhymes, zaadaptowanym na użytek naszych dzieci i ich opiekunów.

środy 10:30-12:00 (dla najmniejszych dzieci)
środy 16:30-17:30,
odpłatność miesięczna


MAŁA AKADEMIA PLASTYCZNA (5-6 lat)
Uczestnicy spotkań nabywają umiejętności w zakresie podstawowych technik plastycznych : malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, ceramika. Uczestnicy zajęć prezentują swoje prace na wystawach w Polsce i za granicą.

Czwartki 15:30 – 16:30
Inne ważne informacje:
Mała Akademia Plastyczna
Zapisy u instruktora: 533356013,
odpłatność kwartalna