Konkurs wokalno-taneczny „Zwierzynieckie Debiuty” 2018

Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym corocznym konkursie talentów tanecznych i wokalnych – „Zwierzynieckie Debiuty”!

 1. CELE KONKURSU:
 • Odkrywanie talentów oraz wyłonienie i uhonorowanie najlepszych wykonawców.
 • Możliwość zaprezentowania posiadanych umiejętności wokalnych oraz tanecznych i ocenienia ich przez profesjonalistów.
 • Propagowanie kultury muzycznej oraz tanecznej.
 • Integracja środowiska wokalno-tanecznego z dzielnicy Zwierzyniec.
 1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

23 kwietnia 2018
O dokładnej godzinie organizatorzy będą informować na stronie klubu.
Klub Kultury Przegorzały-filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
30-252 Kraków,
ul. Kamedulska 70,
tel/fax : 12 429 90 52
e-mail: przegorzaly@dworek.eu

 1. UCZESTNICY:
 • Konkurs adresowany jest do mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi oraz uczestników zajęć wokalnych lub tanecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ośrodkach kultury i innych placówkach działających na terenie Dzielnicy Zwierzyniec.
 • Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach: „wokal” i „taniec” z podziałem na następujące grupy wiekowe:
  I – 3 do 6 lat
  II –    7 do 12 lat
  III –  13 do 16 latZASADY UCZESTNICTWA:
 • Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest dostarczenie Organizatorom osobiście lub drogą mailową karty zgłoszeniowej wraz z muzyką (podkład) w formacie mp3 lub audio do 20 marca 2018 roku. Dla wokalistów dostępny jest fortepian.
 • Uczestnicy w kategorii „wokal” przygotowują dwa utwory muzyczne, jeden z nich na specjalne życzenie jury.
 • Uczestnicy w kategorii „taniec” przygotowują jeden układ taneczny.
 • Występ w obu kategoriach nie powinien być dłuższy niż 8 minut.
 • Wokaliści oraz tancerze mogą występować solo, w duecie jak i w grupach, ale nie większych niż 12 osób.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia.

  UWAGI OGÓLNE:
 • O zakwalifikowaniu się do konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo w dniach 2-6 kwietnia 2018.
 • Koszty przejazdów ponoszą instytucje delegujące oraz osoby prywatne.
 • Uczestnicy muszą być pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 • W kategorii „taniec” zabrania się elementów akrobatycznych, które mogłyby spowodować uszczerbek na zdrowiu.
 • Wymiary sceny 7m x 4m.
 • Organizator zapewnia nagłośnienie.OCENA:
 • Występy ocenione będą przez profesjonalne, niezależne jury, według powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych, a decyzje jury są nieodwołalne.
 • W kategorii „wokal” ocenie podlega:
  dobór repertuaru
  •warunki głosowe
  •ciekawa interpretacja
  •ogólny wyraz artystyczny
 • W kategorii „taniec” ocenie podlega:
  opracowanie choreograficzne
  •technika wykonania i dobór muzyki
  •estetyka kostiumów
  •ogólny wyraz artystyczny

  7. NAGRODY:
  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a dla laureatów przewidziane są nagrody niespodzianki oraz możliwość publicznego występu podczas jednej z imprez odbywających się w Klubie Kultury Przegorzały.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów filmowych zarejestrowanych podczas konkursu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.