Kalendarium wydarzeń
Brak nadchodzących wydarzeń.
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
VIII Konkurs plastyczny "Rowerem przez Kraków" 2020

VIII Konkurs plastyczny "Rowerem przez Kraków" 2020
„Szczęścia nie można kupić, ale można sobie kupić rower, a to już prawie to samo”.
Zapraszamy serdecznie do udziału w VIII konkursie plastycznym „Rowerem przez Kraków”, którego celem jest promocja komunikacji rowerowej w Krakowie.


1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 3 do 13 lat mieszkający w Małopolsce - uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli, uczestnicy zajęć w klubach kultury i osoby indywidualne.

2. Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką pracy plastycznej płaskiej, której inspiracją jest rower w przestrzeni miejskiej Krakowa.

3. Format prac: A3

4. Techniki dozwolone:

· grafika wykonana techniką tradycyjną

· grafika komputerowa

· rysunek

· malarstwo

· mieszane

· w konkursie nie będą brane pod uwagę prace wykonane z plasteliny, waty, bibuły czy materiałów sypkich.

5. W konkursie nie mogą brać udziału prace już wcześniej prezentowane.

6. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie. Nie będą oceniane prace zbiorowe. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prace należy przesłać w formie zdjęcia lub skanu. Skan lub zdjęcie powinno być wysłane w formie pliku PDF lub JPG.. W wypadku zdjęć robionych telefonem komórkowym minimalna rozdzielczość zdjęcia to 5 megapikseli.

Dodatkowo, w przypadku decyzji o wysłaniu zdjęcia, musi być ono wykonane tak, aby:


  • praca była dobrze oświetlona;
  • zdjęcie było wyraźne, ostre oraz czytelne;
  • na zdjęciu nie były widoczne zbędne marginesy;
  • kolory odpowiadały oryginałowi najbardziej jak to możliwe.

7. Prace oceniane będą oddzielnie w kategoriach:

· przedszkolna

· klasa 0 -I (wiek 6 -7 lat)

· klasa II -III (wiek 8-10 lat)

· klasa IV- VI (wiek 11 – 13 lat)

8. Zgłoszenie pracy na konkurs przez opiekuna uczestnika:
Warunkiem zakwalifikowania pracy na konkurs zgłaszanej osobiście jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy poprzez wypełnienie on-line formularza zapisów. W wiadomości e-mail zawierającej zdjęcie lub skan pracy należy umieścić metryczkę zwierającą: imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu.

9. Zgłoszenie pracy na konkurs przez instytucję:
W wypadku zgłaszania pracy na konkurs przez instytucję należy w wiadomości e-mail zawierającej zdjęcie umieścić identyfikator uczestnika konkursu, wiek uczestnika, nazwę i adres instytucji, imię i nazwisko zgłaszającego instruktora, telefon, adres mailowy zgłaszającego instruktora. Identyfikator uczestnika konkursu może być imieniem, nikiem lub innym hasłem. W sytuacji gdy uczestnik zgłoszony przez instytucję na podstawie identyfikatora uczestnika otrzyma nagrodę w konkursie, Klub Kultury Przegorzały zwróci się do instytucji zgłaszającej o uzupełnienie przez prawnych opiekunów nagrodzonego zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy poprzez wypełnienie on-line formularza zapisów i poprosi instytucję o poinformowanie Klubu Kultury Przegorzały o imieniu i nazwisku kryjącym się pod identyfikatorem.

10. Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: zapisy.przegorzaly@dworek.eu

11. Ostatecznym terminem dostarczenia prac jest 30 kwietnia 2020 roku.

12. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.

13. Prace oceni komisja i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.

14. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. O dokładnej dacie i godzinie opiekunowie i instruktorzy zostaną powiadomieni mailem lub telefonicznie.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

16. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury Przegorzały wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie rozdania nagród przez Klub Kultury Przegorzały w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury: w materiałach promocyjnych, na stronie klubu, na portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach oraz w folderach.

Newsletter