Przeskocz do treści
Bez kategorii

Nowe zajęcia: logopeda

Od nowego semestru otwieramy nowe zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne.
Na ćwiczenia wymowy zaprasza Iwona Gałysa absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku pedagogicznym o specjalności: logopedia. Interesuje się w szczególności logopedią artystyczną. Do pacjenta podchodzi holistycznie, starając się uwzględnić jego indywidualne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne.

Zajęcia poprzedzone wywiadem i obserwacją obejmują profilaktykę i terapię zaburzeń wymowy, opóźnionego rozwoju mowy oraz trudności takich jak dyslalia czy dysleksja. Prowadzone w miłej i profesjonalnej atmosferze zajęcia oparte są na skutecznych metodach logopedycznych dostosowanych do potrzeb i problemów dziecka. Różnorodne zestawy ćwiczeń mają na celu m.in. usprawnienie motoryki narządów mowy, korektę wad i zaburzeń wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej i fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa.

Dni i godziny do ustalenia indywidualnie z instruktorem
Odpłatność miesięczna