Organizacja zajęć

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub   indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od początku października do końca czerwca następnego roku. Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów.
Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego. Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.

Zajęcia grupowe, w których wymagana jest minimalna ilość uczestników rozpoczynają się dopiero po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy ilość uczestników spadnie poniżej ilości granicznej.

Niezbędne do zajęć materiały uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Wyjątek stanowi Mała Akademia Plastyczna, gdzie uczestnicy otrzymują materiały niezbędne do zajęć w ramach opłaty za zajęcia.

Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.

Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż rok kulturalny. Nieodebrane w tym terminie prace nie są przechowywane. Kwartalna opłata za zajęcia Małej Akademii Plastycznej obowiązuje bez względu na ilość zajęć wypadających w kwartale lub wykorzystanych przez uczestnika.

Od 1.10.2017 na wszystkie zajęcia dostępne są 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej KKR3+

Zniżka przysługuje w Małej Akademii Plastycznej także w przypadku zapisania na zajęcia rodzeństwa (25 % zniżki na drugie dziecko).

W okresie zimowym uczestnicy proszeni są o zmianę obuwia.

Rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach w sali wielofunkcyjnej (parter) proszeni są o oczekiwanie  na uczestników w rodzicielskiej poczekalni (na I piętrze).