Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach

Zaakceptowanie warunków uczestnictwa oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Klub Kultury Przegorzały wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie zajęć organizowanych przez Klub Kultury Przegorzały celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury, w materiałach promocyjnych, na stronie Klubu Kultury, na portalu www.facebook.com, ulotkach oraz plakatach.

Zaakceptowanie warunków uczestnictwa oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Klub Kultury Przegorzały w celach związanych z udziałem w zajęciach, zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych (DzU z 1997r., nr 133, poz. 883).

Administratorem danych jest Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” z siedzibą   w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji zajęć. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach.