Przeskocz do treści

Nabór zgłoszeń do konkursu wokalno-tanecznego Zwierzynieckie Debiuty

Zapraszamy do udziału w VIII Konkursie wokalno-tanecznym Zwierzynieckie Debiuty. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi, mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec i w pobliskich miejscowościach oraz do uczestników zajęć wokalnych lub tanecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ośrodkach kultury i innych placówkach działających na terenie Dzielnicy Zwierzyniec i w pobliskich miejscowościach.

Do udziału w konkursie zapraszamy grupy dziecięce i młodzieżowe oraz uczestników indywidualnych. Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach: „wokal” i „taniec” z podziałem na następujące grupy wiekowe:

I – 3 do 6 lat
II – 7 do 12 lat
III – 13 do 16 lat

Harmonogram konkursu:
31 marca 2023 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu
do 7 kwietnia 2023 – weryfikacja poprawności zgłoszeń i ogłoszenie uczestników konkursu
24 kwietnia 2023 – przesłuchania konkursowe w godzinach przedpołudniowych (dokładna godzina zostanie podana uczestnikom konkursu)
do 1 maja 2023 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej
19 maja 2023 – Gala Zwierzynieckich Debiutów i wręczenie nagród

Przesłuchania konkursowe oraz Gala i wręczenie nagród odbędą się w siedzibie organizatora konkursu:
Klub Kultury Przegorzały – filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki
ul. Kamedulska 70
30-252 Kraków
tel. 12 429 90 52/ 533 356 007
e-mail: biuro.przegorzaly@dworek.eu

Zgłoszenia:
– uczestnicy mogą być zgłaszani do konkursu poprzez instytucje lub indywidualnie.
– warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest dostarczenie organizatorom osobiście lub drogą mailową na adres biuro.przegorzaly@dworek.eu karty zgłoszeniowej wraz z muzyką (podkład do występu) w formacie mp3 lub audio w terminie do 31 marca 2023.
– dodatkowo warunków zakwalifikowania solistów (zgłaszanych osobiście, jak i przez instytucje) jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie on-line formularza zapisów na stronie www.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH