Przeskocz do treści
Wystawa

Przegorzały tworzą Europę. Wystawa fotokolaży

Wystawa
darmowe
grupowe
in English

1 maja 2004 roku Polska dołączyła do krajów Unii Europejskiej. Z okazji okrągłego, 20 letniego jubileuszu zapraszamy na wernisaż wystawy i warsztaty graficzne.

23 marca godz. 17:00 – wernisaż wystawy
Wstęp wolny
Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim

Wystawa fotokolaży przedstawiających wolontariuszy i wolontariuszek z różnych krajów, którzy od 2015 r. gościli w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” i jego filiach, angażując się w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Wolontariusze i wolontariuszki uczestniczyli w naszym projekcie IntegrART w ramach unijnych programów młodzieżowych: Europejskiego Korpusu Solidarności i Erasmus+. Co wnieśli w środowisko krakowskich instytucji kultury? I jak pobyt w Polsce zmienił ich własny świat? Wystawa jest opowieścią o doświadczeniu międzynarodowego wolontariatu i perspektywach dla młodych osób w UE.

Warsztaty finansowane przez Unię Europejską w ramach projektu Europejski Korpus Solidarności.

[ENG]

Przegorzały Shapes Europe: A Photographic Exhibition

On May 1st, 2004, Poland joined the European Union. To celebrate this momentous 20th anniversary, we invite you to the opening of an exhibition and graphic workshops.

March 23rd, 5:00 PM
Free admission
Event will be held in English

The exhibition features photographs by volunteers from various countries who have been hosted by the „Dworek Białoprądnicki” Cultural Center and its branches since 2015, actively engaging in work for the local community. These volunteers participated in our IntegrART project as part of the EU’s youth programs: the European Solidarity Corps and Erasmus+. What contributions did they make to the environment of Krakow’s cultural institutions? And how did their stay in Poland change their own lives? The exhibition tells the story of the experience of international volunteering and the perspectives it offers young people in the EU.

Workshops funded by the European Union as part of the European Solidarity Corps project.


Wystawa

Podobne wydarzenia