Przeskocz do treści

Samoobrona dla kobiet – bezpłatne szkolenie

[English below]

Zapraszamy na bezpłatny kurs z samoobrony dla kobiet prowadzony w języku angielskim. Kurs składa się z trzech spotkań, podczas których uczestniczki zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zachowania się w sytuacji zagrożenia. Zajęcia będą miały formę praktycznych ćwiczeń różnych technik samoobrony. Pozwolą nabrać pewności siebie i nie czuć się bezbronnie, gdy ktoś chce użyć wobec nas fizycznej przemocy. Kurs będzie prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora w systemie Krav Maga IKMF.

Program zajęć:
8 marca 2023 (środa), 18:30-20:15
Wprowadzenie do kopnięć i uderzeń (uderzenia w czułe miejsca, wykorzystywanie podstawowych przedmiotów do obrony), obrona przed pchnięciem na ścianę oraz szarpaniem za włosy.

15 marca 2023 (środa), 18:30-20:15
Uwalnianie z obchwytów nadgarstków i obchwytu w pasie.

22 marca 2023 (środa), 18:30-20:15
Obrona przed szantażem nożem, upadki, obrona przed szantażem w parterze.

Szkolenie odbędzie się w międzynarodowej grupie i będzie prowadzone w języku angielskim, jednak ze względu na praktyczny charakter ćwiczeń do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy nawet bardzo podstawowa znajomość języka.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale wymagane są wcześniejsze zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona.
Szkolenie jest realizowane w ramach programu Europejski Korpus Solidarności i dofinansowane przez Unię Europejską.

ZAPISZ SIĘ

We invite you to a free self-defense course for women conducted in English. The course consists of three meetings during which participants will gain basic knowledge and skills in the field of behavior in an emergency situation. Classes will be in the form of practical exercises of various self-defense techniques. They will allow you to gain confidence and not feel defenseless when someone wants to use physical violence against you. The course will be conducted by a qualified instructor in the Krav Maga IKMF system.

Program:
March 8, 2023 (Wednesday), 18:30-20:15
Introduction to kicks and punches (strikes in sensitive places, using basic items for defense), defense against wall push and hair pulling.

March 15, 2023 (Wednesday), 18:30-20:15
Releasing from wrist and waist grips.

March 22, 2023 (Wednesday), 18:30-20:15
Defense against blackmail with a knife, falls, defense against blackmail on the ground floor.

The training will take place in an international group and will be conducted in English, however, due to the practical nature of the exercises, even a very basic knowledge of the language is enough to participate in the training.

Participation in the training is free, but advance registration is required and the number of places is limited.

The training is carried out as part of the European Solidarity Corps program and co-financed by the European Union.

REGISTER