Przeskocz do treści
mozaika ceramiczna abstrakcja

Pracownia ceramiczna dla dorosłych

zapisy
grupowe
płatne
przedział wiekowy: 15+ 15+

Celem zajęć w nowo powstałej pracowni ceramiki jest rozwój kreatywności, manualnych umiejętności, indywidualnych talentów, twórczego myślenia i umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę. Zajęcia są skierowane do wszystkich grup wiekowych, a tematy zajęć dostosowane do indywidualnych potrzeb i rozwoju; w przypadku grup dziecięcych. Warsztaty z zakresu ceramiki pozwolą zdobyć kompetencje umiejętności posługiwania się materiałem ceramicznym i zgłębianie jego technologii.

Terminy zajęć:

Wtorek
18:00 – 20:00 młodzież 15+ i dorośli (2 wolne miejsca)
Środa
18:30 – 20:30 młodzież 15+ i dorośli (brak miejsc)

Czwartek
15:45 – 16:45 dorośli 60+
18:30 – 20:30 młodzież 15+ oraz dorośli (brak miejsc)

Zajęcia zostaną otwarte po skompletowaniu grup. W wypadku dużego zainteresowania będą otwierane kolejne grupy w innych dniach tygodnia.

Ceny zajęć:

Zajęcia 60 minut

45 zł/zajęcia/ odpłatność miesięczna
40zł/zajęcia/ odpłatność kwartalna

Zajęcia 120 minut

65 zł/zajęcia/ odpłatność miesięczna
60 zł/zajęcia/ odpłatność kwartalna

Materiały i wypalanie prac w cenie
Dla posiadaczy karty KKR3+ i KKN zniżka -50% na wszystkie zajęcia. W formularzu zapisu na zajęcia prosimy o podanie numeru aktualnej karty uprawniającej do zniżki. Poniżej numeru karty w polu „Uwagi” prosimy o podanie daty ważności karty.

Wpłaty za zajęcia prosimy dokonywać przed pierwszymi zajęciami, nie później niż do 10 dnia miesiąca, na konto bankowe:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko uczestnika/PRZEGORZAŁY/zajęcia/miesiąc

Prowadzenie zajęć:

Krystyna Zaboklicka
Artystka rzeźbiarka. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ma kilkanaście lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć ceramicznych dla dzieci i dorosłych. Działa w Stowarzyszeniu „Ceramika bez granic” propagującego sztukę ceramiczną na terenie powiatu krakowskiego. Prowadzi również własną domową pracownię ceramiczną.

Ważne informacje:

Cena zajęć zawiera: materiały, szkliwienie, wypał prac oraz instruktaż merytoryczny.

PRACE

 • Na zajęciach można wykonać prace o wymiarach max. 20 cm długość, 15 cm szerokość, 12 cm wysokość. Nie wypalamy prac wielkogabarytowych.
 • Prace będą wypalane na bieżąco.
 • Skończone przedmioty ceramiczne stają się własnością uczestnika. Prace nieodebrane zostają zniszczone.

PROCES

 • Ustalenie tematu pracy i wybranie techniki wykonania
 • Lepienie, rzeźbienie w glinie – masie ceramicznej
 • Suszenie i wypał na 'biskwit’ w temp. 900 st C
 • Malowanie angobami i szkliwami wypalonych prac.
 • Wypał prac na ”ostro” w temp. 1060 st C

PRACOWNIA

 • Wejście do pracowni znajduje się w parterowej przełączce między klubem, a sąsiadującym z nim ośrodkiem zdrowia. Wejście do pracowni znajduje się za głównym budynkiem, od strony ogrodu.
 • Wejście do pracowni prowadzi przez ogród. Prosimy nie przechodzić przez główny budynek.
 • W miesiącach jesiennych i zimowych rodzicie uczestników zajęć mogą oczekiwać na dzieci na pierwszym piętrze klubu kultury (wejście główne).

PŁATNOŚCI

 • Zgodnie z Regulaminem, opłata za zajęcia grupowe jest uzależniona od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu/kwartale. Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na liczbę zajęć wykorzystanych w miesiącu przez uczestnika.
 • Warunkiem uczestniczenia w zajęciach są terminowe wpłaty Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wpłat za zajęcia należy dokonywać z góry, przed rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego (tj. miesiąca lub kwartału).
 • Brak terminowych wpłat może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
 • Informacje o rezygnacji z zajęć zawsze muszą być zgłoszone pisemnie
  (e-mail) w biurze biuro.przegorzaly@dworek.eu. Rezygnację z danego miesiąca należy zgłosić przed upływem poprzedniego miesiąca. Np. rezygnacja z grudnia, musi być zgłoszona przed końcem listopada.

Pracownia powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 projekt „Otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzałach” BO.D7.15/22.