Przeskocz do treści
Pracownia ceramiczna. Na pierwszym planie ulepiony z gliny kot. W tle uczestnicy zajęć.

Pracownia ceramiczna dla dzieci

zapisy
grupowe
płatne
przedział wiekowy: 6+ 6+

Celem zajęć w nowo powstałej pracowni ceramiki jest rozwój kreatywności, manualnych umiejętności, indywidualnych talentów, twórczego myślenia i umiejętności wypowiadania się poprzez sztukę. Zajęcia skierowane są do wszystkich grup wiekowych, a tematy zajęć dostosowane do indywidualnych potrzeb i tempa rozwoju uczestników. Warsztaty z zakresu ceramiki pozwolą nabyć umiejętności posługiwania się materiałem ceramicznym i zgłębić jego technologię.

Strona pracowni w mediach społecznościowych: Gliniarze z Przegorzał.

Terminy zajęć:

Wtorek
16:30 – 17:30 grupa 6-14 lat (trwa nabór)

Środa
17:15 – 18:15 grupa 6-14 lat

Czwartek
17:15 – 18:15 grupa 6-14 lat

Zajęcia rozpoczną się w październiku lub po skompletowaniu grupy uczestników. W przypadku dużego zainteresowania będą otwierane kolejne grupy w innych terminach.

Odpłatność:

45 zł/zajęcia/ odpłatność miesięczna
40zł/zajęcia/ odpłatność kwartalna

Zajęcia trwają 60 minut. Materiały i wypalanie prac w cenie.

Dla posiadaczy karty KKR3+ i KKN zniżka -50% na wszystkie zajęcia. W formularzu zapisu na zajęcia prosimy o podanie numeru aktualnej karty uprawniającej do zniżki. Poniżej numeru karty w polu „Uwagi” prosimy o podanie daty ważności karty.

Wpłaty za zajęcia prosimy dokonywać przed pierwszymi zajęciami, nie później niż do 10 dnia miesiąca, na konto bankowe:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko uczestnika/PRZEGORZAŁY/zajęcia/miesiąc

Prowadzenie:

Krystyna Zaboklicka
Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia ceramiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi własną pracownię ceramiczną, współpracując z galeriami sztuki i biorąc udział w wystawach. Działa w Stowarzyszeniu „Ceramika bez granic” propagującym sztukę ceramiczną na terenie powiatu krakowskiego.

Ważne informacje:

Cena zajęć zawiera: materiały, szkliwienie, wypał prac, media i opiekę merytoryczną artystki prowadzącej pracownię.

PRACE

 • Na zajęciach można wykonać prace o wymiarach max. 20 cm długość, 15 cm szerokość, 12 cm wysokość. Nie wypalamy prac wielkogabarytowych. Jest to związane z ograniczoną przestrzenią pieca do wypałów i dużą liczbą powstających w pracowni prac.
 • Prace będą wypalane na bieżąco.
 • Skończone przedmioty ceramiczne stają się własnością uczestnika. Prace nieodebrane zostają zniszczone.

PROCES

 • Ustalenie tematu pracy i wybranie techniki wykonania
 • Lepienie, rzeźbienie w glinie – masie ceramicznej
 • Suszenie i wypał na 'biskwit’ w temp. 900 st C
 • Malowanie angobami i szkliwami wypalonych prac.
 • Wypał prac na ”ostro” w temp. 1060 st C

PRACOWNIA

 • Wejście do pracowni znajduje się w parterowej przełączce między klubem, a sąsiadującym z nim ośrodkiem zdrowia. Wejście do pracowni znajduje się za głównym budynkiem, od strony ogrodu.
 • Wejście do pracowni prowadzi przez ogród. Prosimy nie przechodzić przez główny budynek.
 • W miesiącach jesienno – zimowych rodzicie uczestników zajęć mogą oczekiwać na dzieci na pierwszym piętrze klubu kultury (wejście główne).

PŁATNOŚCI

 • Zgodnie z Regulaminem, opłata za zajęcia grupowe jest uzależniona od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu/kwartale. Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na liczbę zajęć wykorzystanych w miesiącu przez uczestnika. Niewykorzystane zajęcia przepadają. Możliwa jest zamiana terminami zajęć przez dwóch opłacających zajęcia uczestników, za zgodą instruktora i w ramach jednego okresu rozliczeniowego.
 • Warunkiem uczestniczenia w zajęciach są terminowe wpłaty Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wpłat za zajęcia należy dokonywać z góry, przed rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego (tj. miesiąca lub kwartału).
 • Brak terminowych wpłat może skutkować skreśleniem z listy uczestników.
 • Informacje o rezygnacji z zajęć zawsze muszą być zgłoszone pisemnie (mail) w biurze biuro.przegorzaly@dworek.eu. Rezygnację z danego miesiąca należy zgłosić przed upływem poprzedniego miesiąca. Np. Rezygnacja z grudnia, musi być zgłoszona przed końcem listopada.

Pracownia powstała w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 projekt „Otwarta pracownia ceramiczna w Przegorzałach” BO.D7.15/22.