Absolwentka Politechniki Krakowskiej, długoletni pracownik Centrum Młodzieży im.Henryka Jordana oraz Stowarzyszenia Rozwoju Integracji Młodzieży STRIM