Przeskocz do treści
Bez kategorii

Juozapas z Litwy – nasz wolontariusz w sezonie 2023-2024

Juozapas, czyli Joseph pracuje z nami od października 2023 r. Joseph angażuje się w życie klubu i pomaga nam w tworzeniu oferty kulturalnej dla lokalnej społeczności. Do tej pory przygotował samodzielnie wydarzenia:

Juozapas zorganizował też w naszym Klubie wielokulturowe śniadanie integrujące środowisko wolontariuszy międzynarodowych projektów w Krakowie. Mistrzowsko opanował polskie kolędy i podczas Sąsiedzkiego Wieczoru Kolęd akompaniował naszym uczestnikom na fortepianie. W czasie ferii zimowych codziennie prowadził dla dzieci zajęcia z języka angielskiego oraz filmu animowanego. Prowadzi media społecznościowe projektu IntegrART i współorganizuje wydarzenia z innymi wolontariuszami w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Wystąpił w telewizji internetowej Dworek.tv w programie poświęconym tożsamości młodych Europejczyków przygotowanym z okazji 20-lecie Polski w Unii Europejskie.

[ENG]

Yo! I’m Joseph from Lithuania and I will be volunteering in Kraków’s cultural club Przegorzały!

I’m a fresh high-school graduate and have already known for a couple of years that ESC volunteering would be my next step in life. See, my school, Siauliai Didzdvaris Gymnasium, also hosts an ESC project! So, for 4 years I got to see how fun volunteering can be!

As I am working towards a career in illustration/animation, a university diploma is not exactly needed. That coupled with the fact that a long-term volunteering project allows for an immense amount of personal growth, my choice was obvious. Here I can work on photography, graphic design, time management, event organising and various other core skills for my future.

In K. K. Przegorzały I will be helping with a myriad of different activities and also hosting some of my own projects. For instance, I plan to host an art contest as well as have several workshops all relating to art and culture. So, stay tuned!

I can tell you couple of fun facts about myself! I’ve finished both an art school and a music school when I was a bit younger. This allowed me to indulge myself in a variety of artistic sectors. Those being: illustration, music creation, video editing and writing! Art runs in my veins haha

Additionally, living in Krakow has taught me that I am an avid enjoyer of wraps, burritos, kebabs and any other type of tortilla meal! For the first two/three weeks that was all I ate, breakfast, lunch and dinner. Now I’ve upgraded to instant ramen!

And finally, I love wearing the colour black. It seems that it just fits any person that wears it. Like a cheat colour! And also, relating to the colour black, I absolutely adore black cats, even though I am very allergic to them! They remind me of Toothless too much.

[PL]

Joł! Jestem Joseph z Litwy i przez najbliższy rok będę wolontariuszem w Klubie Kultury Przegorzały! Właśnie skończyłem liceum i już od kilku lat wiedziałem, że Europejski Korpus Solidarności będzie moim kolejnym krokiem w życiu.

Moja szkoła, Siauliai Didzdvaris Gymnasium, również jest gospodarzem projektu EKS! Przez ostatnie 4 lata miałem, więc okazję przekonać się, jak fajny jest udział w takim projekcie!

Interesuje mnie kariera w ilustracji/animacji, a do tego zawodu nie potrzebuję dyplomu. To, w połączeniu z faktem, że długoterminowy projekt wolontariacki pozwala na ogromny rozwój osobisty, sprawiło, że mój wybór był oczywisty. Tutaj mogę pracować nad fotografowaniem, projektowaniem graficznym, zarządzaniem czasem, organizacją wydarzeń oraz różnymi innymi kluczowymi umiejętnościami na potrzeby mojej przyszłości.

W Klubie Kultury Przegorzały będę pomagał w wielu różnych działaniach, a także planuję prowadzić swoje własne projekty. Na przykład chciałbym zorganizować konkurs artystyczny oraz kilka warsztatów związanych ze sztuką i kulturą. Więc bądźcie czujni!

Mogę Wam powiedzieć kilka zabawnych faktów o sobie! Skończyłem zarówno szkołę artystyczną, jak i szkołę muzyczną, gdy byłem trochę młodszy. Pozwoliło mi to zanurzyć się w różnorodnych dziedzinach artystycznych tj.ilustracja, tworzenie muzyki, montaż filmu i pisanie! Sztuka płynie we mnie, haha.

Dodatkowo życie w Krakowie nauczyło mnie, że uwielbiam zapiekanki, burrito, kebaby i każde inne danie z tortilli! Przez pierwsze dwa/trzy tygodnie to było jedyne, co jadłem – śniadania, obiady i kolacje. Teraz zaktualizowałem swoją dietę do instant ramenu!

Uwielbiam nosić ubrania w kolorze czarnym, ale wygląda na to, że pasuje on każdemu. Taki kolor – oszust! I też, związane z kolorem czarnym, absolutnie uwielbiam czarne koty, choć jestem na nie bardzo uczulony! Przypominają mi Szczerbatka z “Jak wytresować smoka”.

Działania Juozapasa możecie śledzić w naszych mediach społecznościowych, na profilu IntegrART Przegorzały na Facebooku i na Instagramie.
Więcej o programie IntegrART i Europejskim Korpusie Solidarności.