Przeskocz do treści

VIII Konkurs wokalno-taneczny „Zwierzynieckie Debiuty” 2023

Laureatów i wyróżnionych zapraszamy wraz z bliskimi na rozdanie nagród i finałowe występy, które odbędą się podczas gali w dniu 19 maja 2023 (piątek):

17:30 – Mała Gala Zwierzynieckich debiutów – dzieci młodsze (grupa I – od 3 do 6 lat)

18:30 – Duża Gala Zwierzynieckich debiutów – dzieci starsze (grupa II – od 7 do 12 lat i grupa III – od 13 do 16 lat).

WYNIKI KONKURSU

______________________

Zakończyłyśmy przyjmowanie zgłoszeń do VIII edycji konkursu wokalno-tanecznego dla dzieci i młodzieży „Zwierzynieckie Debiuty”. Dziękujemy wszystkim, którzy postanowili spróbować swoich sił na naszej scenie i zapraszamy na przesłuchania konkursowe w dniach 24 kwietnia 2023 (uczestnicy w kategorii wokal) oraz 25 kwietnia (uczestnicy w kategorii taniec). Poniżej zamieszczamy harmonogramy przesłuchań konkursowych. Prosimy uczestników o przybycie punktualnie o wskazanej godzinie. Życzymy powodzenia!

UCZESTNICY – WOKAL

UCZESTNICY – TANIEC

_________

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi, mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec i w pobliskich miejscowościach oraz do uczestników zajęć wokalnych lub tanecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ośrodkach kultury i innych placówkach działających na terenie Dzielnicy Zwierzyniec i w pobliskich miejscowościach.

Do udziału w konkursie zapraszamy grupy dziecięce i młodzieżowe oraz uczestników indywidualnych. Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach: „wokal” i „taniec” z podziałem na następujące grupy wiekowe:

I – 3 do 6 lat
II – 7 do 12 lat
III – 13 do 16 lat

Harmonogram konkursu:
31 marca 2023 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu
do 7 kwietnia 2023 – weryfikacja poprawności zgłoszeń i ogłoszenie uczestników konkursu
24 kwietnia 2023 – przesłuchania konkursowe wykonawców wokalnych w godzinach przedpołudniowych (dokładna godzina zostanie podana uczestnikom konkursu)
25 kwietnia 2023 – przesłuchania konkursowe wykonawców tanecznych w godzinach przedpołudniowych (dokładna godzina zostanie podana uczestnikom konkursu)
do 1 maja 2023 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej
19 maja 2023 – Gala Zwierzynieckich Debiutów i wręczenie nagród

Przesłuchania konkursowe oraz Gala i wręczenie nagród odbędą się w siedzibie organizatora konkursu:
Klub Kultury Przegorzały – filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki
ul. Kamedulska 70
30-252 Kraków
tel. 12 429 90 52/ 533 356 007
e-mail: biuro.przegorzaly@dworek.eu

Zgłoszenia:
– uczestnicy mogą być zgłaszani do konkursu poprzez instytucje lub indywidualnie.
– warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest dostarczenie organizatorom osobiście lub drogą mailową na adres biuro.przegorzaly@dworek.eu karty zgłoszeniowej wraz z muzyką (podkład do występu) w formacie mp3 lub audio w terminie do 31 marca 2023.
– dodatkowo warunków zakwalifikowania solistów (zgłaszanych osobiście, jak i przez instytucje) jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie on-line formularza zapisów na stronie www.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH