Kalendarium wydarzeń
04 maja śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki
05 maja czw, 11:10
Strefa Rodzica: Czytadełko
09 maja pon, 10:00
Zwierzynieckie Debiuty 2022 - przesłuchania konkursowe
10 maja wt, 17:15
Strefa Rodzica: Bawialnia
11 maja śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki
12 maja czw, 11:10
Strefa Rodzica: Folkloromaniaki
17 maja wt, 17:15
Strefa Rodzica: Bawialnia
18 maja śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki
19 maja czw, 11:10
Strefa Rodzica: Na zmysłowym tropie
20 maja pt,
Konkurs plastyczny "Rowerem przez Kraków" 2022
20 maja pt, 18:00
Finisaż wystawy "The Future of Now" - robimy mini ogródek społeczny!
24 maja wt, 17:15
Strefa Rodzica: Bawialnia
25 maja śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki
26 maja czw, 11:10
Strefa Rodzica: Sportowy duch i ruch
27 maja pt, 18:00
Gala laureatów konkursu "Zwierzynieckie Debiuty"
28 maja sob, 11:00
Święto Rodziny Krakowskiej: Plener malarski dla dzieci i młodzieży
31 maja wt, 17:15
Strefa Rodzica: Bawialnia
01 cze śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki
02 cze czw, 11:10
Strefa Rodzica: Czytadełko
03 cze pt, 17:00
Wystawa Małej Akademii Plastycznej
07 cze wt, 17:15
Strefa Rodzica: Bawialnia
08 cze śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki
09 cze czw, 11:10
Strefa Rodzica: Folkloromaniaki
14 cze wt, 17:15
Strefa Rodzica: Bawialnia
15 cze śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki
21 cze wt, 17:15
Strefa Rodzica: Bawialnia
22 cze śr, 11:00
Strefa Rodzica: Gordonki
23 cze czw, 11:10
Strefa Rodzica: Na zmysłowym tropie
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
lis
gru
Regulamin Klubu Kultury Przegorzały

Regulamin Klubu Kultury Przegorzały

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty oraz zapisanie na zajęcia w systemie on-line (lub w formie tradycyjnej wypełnienie i podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach, po zapoznaniu się z ogólną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje się poinformować organizatora o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji. W przypadku braku informacji o zmianie adresu przesłana korespondencja nie odebrana na adres wskazany w oświadczeniu będzie uznawana jako prawidłowo doręczona..
 • W celu potwierdzenia zapisów należy na pierwsze zajęcia przynieść ze sobą dowód wpłaty.
 • Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe Centrum Kultury.
 • Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przez uczestnika. W wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika wpłaty nie są zwracane.
 • Kwartalna opłata za zajęcia Małej Akademii Plastycznej obowiązuje bez względu na ilość zajęć wypadających w kwartale lub wykorzystanych przez uczestnika.
 • Opłata za zajęcia indywidualne (pianino, skrzypce, gitara, logopeda, studio wokalne, ukulele) w wypadku opuszczenia zajęć przez uczestnika jest przenoszona na kolejne miesiące, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności instruktorowi.
 • Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca/ kwartału. Preferujemy płatności przelewem. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.
 • Brak wpłaty do okresu płatności (miesiąc lub kwartał) skutkuje wykreśleniem z listy uczestników zajęć. W przypadku opóźnienia w opłacie za wybrane zajęcia - brak wpłaty za jeden miesiąc – organizator dokona wykreślenia dziecka / i z listy uczestników a dziecko/i nie zostaną przyjęte na zajęcia. W powyższej sytuacji organizatorzy nie odpowiadają za opiekę nad dzieckiem.
 • Faktury na osobę fizyczną wystawiane są po wniesieniu opłaty, na podstawie wniosku o wystawienie faktury oraz paragonu lub kopii przelewu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wystawienie faktury na instytucję lub firmę możliwe jest wyłącznie przy płatności przelewem na podstawie okazanego potwierdzenia przelewu. Faktury do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikującym (NIP) wobec wymogu zamieszczenia Nr NIP przy ewidencji sprzedaży nie będą wystawiane. W opisie na fakturze należy podać nazwę zająć zgodną z cennikiem. Faktury wystawiamy w czasie do 3 miesięcy.
 • Dane do przelewu: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić: przegorzały/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/kwartał lub miesiąc

 • Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od początku października do końca czerwca następnego roku. Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego. Organizator zastrzega, że harmonogram zajęć może ulec zmianie.
 • Zajęcia grupowe, w których wymagana jest minimalna ilość uczestników rozpoczynają się dopiero po skompletowaniu grupy i mogą zostać zawieszone w chwili, gdy ilość uczestników spadnie poniżej ilości granicznej.
 • Niezbędne do zajęć materiały uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Wyjątek stanowi Mała Akademia Plastyczna, gdzie uczestnicy otrzymują materiały niezbędne do zajęć w ramach opłaty za zajęcia.
 • Na zajęciach obowiązuje własna odzież ochronna, instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie lub zniszczenie osobistych rzeczy uczestników.
 • Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż rok kulturalny. Nieodebrane w tym terminie prace nie są przechowywane. Kwartalna opłata za zajęcia Małej Akademii Plastycznej obowiązuje bez względu na ilość zajęć wypadających w kwartale lub wykorzystanych przez uczestnika.
 • Na wszystkie zajęcia dostępne są 50% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej KKR3+ i N. W celu uzyskania zniżki należy okazać ważną kartę.
 • W okresie zimowym uczestnicy proszeni są o zmianę obuwia.
 • Rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach w sali wielofunkcyjnej (parter) proszeni są o oczekiwanie na uczestników w rodzicielskiej poczekalni (na I piętrze).

Lato/zima z kulturą

 • Klub Kultury zobowiązuje się zapewnić dziecku bezpieczeństwo w godzinach uczestniczenia dziecka w zajęciach deklarowanych przez opiekuna prawnego/rodzica w Karcie Uczestnika.
 • warsztaty "lato/zima z kulturą" odbywają się w godzinach 8:00-17:00. Ze względu na program i bezpieczeństwo, dzieci prosimy przyprowadzać w godz. 8:00-9:00 i odbierać najpóźniej o 17:00
 • Jeśli uczestnik zajęć nie zostanie odebrany do chwili zakończenia zajęć opiekun zobowiązuje się pokryć równowartość kosztu jednego dnia zajęć
 • Rodzice uczestników warsztatów "lato/zima z kulturą" w dniach wycieczek zobowiązani są do wyposażenia dziecko w aktualną legitymację szkolną
 • Organizator zastrzega, że program warsztatów "lato/zima z kulturą" z kulturą może ulec zmianie.
 • Dla tych uczestników warsztatów "lato/zima z kulturą", którzy opłacili obiady, zostaną one zapewnione przez firmę cateringową Gościniec posiadającą wszelkie atesty na żywienie dzieci.