Przeskocz do treści

Formularz zapisu

Artystyczny koniec lata – tygodniowe warsztaty w sierpniu

2024-08-26
przedział wiekowy: 7+ 7+
Sztaluga z kolorowym obrazem na płótnie. Obraz przedstawia martwą naturę. Przed obrazem widoczna w dużym zbliżeniu paleta z wymieszanymi farbami w różnych kolorach.

Dane osoby uczestniczącej

Formularz zapisu

Pola obowiązkowe

Osoba uczestnicząca ma skończone 16 lat?

Pola dodatkowe

Jeśli masz potrzeby w zakresie dostępności – tutaj możesz nas o nich poinformować

Dodatkowe zgody

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ogólną klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz/lub danych osobowych mojego dziecka, zamieszczonych w niniejszym formularzu, przez Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki z siedzibą w Krakowie przy ulicy Papierniczej 2 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a,b RODO)

Ogólna klauzula informacyjna. Pełna treść Ogólnej klauzuli informacyjnej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych znajdują się pod adresem Link do ogólnej klauzuli informacyjnej

Akceptuję regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora
Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez filię Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki/Klub Kultury wizerunku uczestnika, wykonanego w trakcie zajęć w celach oraz jego prac artystycznych w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, w materiałach promocyjnych, na stronie www, na portalu facebook.com, ulotkach lub plakatach.